eng
Mēs ražojam skaistus, izturīgus krēslus no ozola un Ziemeļeiropas bērza. Tieši tik vienkārši un reizē sarežģīti, jo labs ir tāds krēsls, kuru sēžot nemaz nemana.
# #

Katrs mūsu krēsls sastāv no 15 – 20 detaļām. Ik detaļu izgatavojam ar izcilu precizitāti un tās visas rūpīgi saliekam kopā. Tik darbietilpīgs process jāuztic īstiem meistariem – tādiem kā mūsējiem. Rezultāts neizpaliek.

#
#
#
#

Krēsla konstrukcijā ir ļoti daudz lietu, ko nezinātājs no ārpuses var nepamanīt. Tās prasa vairāk laika un darba. Taču tās ietekmē krēsla ilgmūžību, ko mēs vērtējam ļoti augstu.

#
#

Krēslu dizainu veidojam, rūpīgi piedomājot par ergonomiku un izturību. Ražošanā izmantojam senas un stabilas mēbeļu ražošanas tradīcijas, ko īstenojam ar mūsdienīgām tehnoloģijām.

#

Wenden Furniture pastāvēšanas laikā esam attīstījuši vairāk kā 300 krēslu modeļu. Katrs no tiem tapis rūpīgā darbā un pēc labākās sirdsapziņas.

Ražošanas process
Kā top Wenden Furniture ražotie krēsli